Δραση Digi-retail

Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, ανακοίνωσαν στις 19-ΝΟΕ-2010 την έναρξη της νέας δράσης κρατικών ενισχύσεων «digi-retail», που υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Η δράση επιδοτεί επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανικού εμπορίου για την υιοθέτηση πρωτοποριακών ψηφιακών τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων και τεχνολογίες RFID.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση έχει ως στόχο: α) τη βελτίωση της εσωτερικής διαχείρισης και τη μείωση του λειτουργικού κόστους  των επιχειρήσεων, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης της αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κ.τ.λ. και β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.

Οι διαθέσιμοι πόροι για τη δράση «digi-retail» φθάνουν τα €100 εκατ. ευρώ μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη της δράσης και τον οδηγό υποβολής προτάσεων θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΨΗΦ.ΕΝ.

http://digi-retailportal.digitalaid.gr

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites