Εφαρμογές RFID

Στα πλαίσια της Δράσης «digi-retail», για πρώτη φορά επιδοτούνται σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες RFID για τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, στην ενέργεια 1 (Ε1: αναδιοργάνωση & εξοικονόμηση πόρων με αξιοποίηση ΤΠΕ) επιδοτείται η υποενέργεια 6, με τίτλο “Τεχνολογίες RFID για την ηλεκτρονική παρακολούθηση & διαχείριση προϊόντων στην αποθήκη και στο κατάστημα”.

Η τεχνολογία RFID καθιστά εφικτή την ανάλυση των διαδικασιών σε επίπεδο αντικειμένου και βελτιώνει την αποδοτικότητα τόσο της εφοδιαστικής αλυσίδας, όσο και των καταστημάτων λιανικής πώλησης, με μεθόδους που δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν. Η επένδυση στην τεχνολογία αυτή είναι από μόνη της αρκετή για να βελτιώσει την παραγωγικότητα της επιχείρησης. Πολύ περισσότερο, όμως, μπορεί να συμβάλλει στον τρόπο με τον οποίον οι καταναλωτές βιώνουν την εμπειρία των αγορών τους και να αυξήσει την εμπιστοσύνη τους προς την επιχείρηση.

Ενδεικτικά οι εφαρμογές RFID στον κλάδο του λιανικού εμπορίου περιλαμβάνουν:

 • Απογραφή αποθέματος
 • Αναζήτηση προϊόντων
 • Αναπλήρωση ραφιών
 • Προσωποποιημένη ψηφιακή σήμανση
 • Εσωτερική επαλήθευση πωλήσεων
 • Έξυπνο ράφι
 • Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Εντοπισμός πόρων σε άλλους τομείς του λιανικού εμπορίου
 • Άλλες εξειδικευμένες εφαρμογές
 • email
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • del.icio.us
 • RSS
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites