Αναζήτηση προϊόντων

Η ακριβής απογραφή, από μόνη της, δεν επαρκεί πολλές φορές για τη διάθεση ενός προϊόντος. Ακόμη και αν αυτό βρίσκεται σε απόθεμα στο συγκεκριμένο κατάστημα, σε αρκετές περιπτώσεις είναι δύσκολο να εντοπιστεί, καθώς κατά τις ώρες λειτουργίας τα προϊόντα μπορεί να αλλάζουν θέση αρκετά συχνά. Τυπικό παράδειγμα αποτελούν τα μεγάλα καταστήματα ένδυσης, όπου στο τέλος της ημέρας τα περισσότερα ρούχα βρίσκονται εκτός της προβλεπόμενης θέσης τους. Από την άλλη, η αδυναμία εύρεσης ενός συγκεκριμένου προϊόντος, τη στιγμή που το ζητά ο πελάτης, ισοδυναμεί πρακτικά με τη μη διαθεσιμότητά του και οδηγεί συχνά σε αποτυχία πωλήσεων.

Η τεχνολογία RFID μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, αξιοποιώντας τη δυνατότητα ανάγνωσης από απόσταση, χωρίς οπτική επαφή. Με τη χρήση φορητών τερματικών και έξυπνου λογισμικού, το προσωπικό καθοδηγείται στον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου προϊόντος στους χώρους του καταστήματος.

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites