Έξυπνα ράφια

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες της τεχνολογίας RFID στο χώρο του λιανικού εμπορίου είναι τα «έξυπνα» ράφια. Πρόκειται για ασύρματα συστήματα απογραφής τα οποία χρησιμοποιούν σταθερούς αναγνώστες RFID και ετικέτες, ώστε να ελέγχουν τα προϊόντα σε ένα ράφι και να ενημερώνουν τους υπευθύνους του καταστήματος σε περίπτωση που ο αριθμός τους μειωθεί αρκετά ή ανιχνευθεί κλοπή. Η διαδικασία της απογραφής γίνεται σε ελάχιστο χρόνο και με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση του προσωπικού. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να συνδυαστούν με πληροφορίες από το σύστημα διαχείρισης για καλύτερη ανάλυση αποθεμάτων, ανίχνευση τάσεων αγοράς, ή ακόμη και την παρακολούθηση διαδικασιών προώθησης που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα εντός του καταστήματος.

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites