Εσωτερική επαλήθευση πωλήσεων

Οι απλές αυτοκόλλητες ετικέτες RFID είναι αναλώσιμες, δεδομένου ότι ακολουθούν το προϊόν και μετά την πώλησή του. Αντίθετα, οι επαναχρησιμοποιούμενες ετικέτες μπορούν να θεωρηθούν πάγιος εξοπλισμός που αποκτάται εφάπαξ από την επιχείρηση και είναι συνήθως ακριβότερες λόγω της ειδικής, ανθεκτικότερης κατασκευής τους. Η δυνατότητα επαναπρογραμματισμού τους, επιτρέπει τη διαφορετική κάθε φορά κωδικοποίησή τους ανάλογα με το εμπόρευμα που ταυτοποιούν.

Η χρήση τέτοιων ετικετών, εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας RFID που έχουν ήδη αναφερθεί, παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα αξιόπιστου, καθημερινού εσωτερικού ελέγχου, κυρίως στο επίπεδο πωλήσεων (έλεγχος ταμείου, έκδοση αποδείξεων κτλ). Για παράδειγμα, σε ένα κατάστημα ένδυσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικές πλαστικές ετικέτες RFID που συνδυάζουν και την αντικλεπτική λειτουργία EAS (electronic article surveillance) ή μπορούν να τοποθετηθούν σε ήδη υπάρχουσες συσκευές αντικλεπτικής προστασίας.

Κατά την πώληση του εμπορεύματος, η ετικέτα (όπως και κάθε συσκευή EAS) αποσπάται και παραμένει στο κατάστημα, εξακολουθώντας όμως να περιέχει τις πληροφορίες του προϊόντος που πουλήθηκε. Έτσι, στο τέλος της ημέρας ο υπεύθυνος του καταστήματος χρησιμοποιώντας ένα φορητό αναγνώστη RFID μπορεί με μία απλή σάρωση αυτών των ετικετών, να γνωρίζει τι πραγματικά πουλήθηκε ή σε κάθε περίπτωση απωλέσθηκε από το κατάστημα. Έχοντας αυτήν την πληροφορία διαθέσιμη είναι πολύ εύκολο να ελέγξει τη λειτουργία του σημείου πώλησης (POS) και να διαπιστώσει την ύπαρξη μεμονωμένων ή/και επαναλαμβανόμενων λαθών (ακούσιων ή όχι), προβαίνοντας κάθε φορά στις κατάλληλες ενέργειες και μειώνοντας περαιτέρω τις απώλειες στο κατάστημα (shrinkage).

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites