Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας

Εκτός από την εφαρμογή σε επίπεδο καταστήματος, η τεχνολογία RFID παρέχει σημαντικά οφέλη σε κάθε τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Από το κέντρο διανομής και την αποθήκη, έως τον τελικό χώρο πωλήσεων στο κατάστημα, δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης και ελέγχου σε πολλαπλά επίπεδα, αναβαθμίζοντας τις επιμέρους διαδικασίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο έλεγχος παραλαβής/αποστολής παραγγελιών. Η χρήση της τεχνολογίας RFID έχει αποδειχθεί ότι μειώνει σημαντικά τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας, επιτρέποντας στο προσωπικό να παραλαμβάνει γρήγορα και εύκολα τα προϊόντα με λιγότερα λάθη. Για παράδειγμα, στο χώρο παραλαβής μπορεί να ελεγχθεί άμεσα αν η παραγγελία συμφωνεί με τα συνοδευτικά παραστατικά, ενώ η χρήση αναγνωστών σε διάφορα σημεία της αποθήκης ή του καταστήματος, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα έχουν προωθηθεί στα κατάλληλα σημεία. Με τη δυνατότητα μαζικής ανάγνωσης των ετικετών χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή, ο έλεγχος μπορεί να γίνεται ακόμη και χωρίς να ανοιχτεί η συσκευασία που περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα είδη.

Τέλος η τεχνολογία RFID συμβάλλει στην ιχνηλασιμότητα των αντικειμένων, καθώς στις ετικέτες τους μπορούν να προστεθούν δεδομένα από κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. στοιχεία παραγωγής, δεδομένα ποιοτικού ελέγχου, ενδιάμεσοι σταθμοί διανομής κ.ά.), διευκολύνοντας παράλληλα τη διαδικασία επιστροφής ή ανάκλησης.

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites