Εντοπισμός πόρων

Οι περισσότερες εφαρμογές αποτελούν τμήματα μιας γενικότερης κατηγορίας που σχετίζεται με τον εντοπισμό πόρων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, μπορεί να γίνεται εντοπισμός εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να καταγράφεται η πλήρης εικόνα των πόρων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (real-time visibility).

Εκτός των περιπτώσεων εφαρμογής της τεχνολογίας RFID στην ένδυση & υπόδηση, αντίστοιχες λύσεις μπορούν να υλοποιηθούν και σε άλλους τομείς του λιανικού εμπορίου, όπως για παράδειγμα σε καταστήματα προϊόντων είτε πιο εξειδικευμένων (π.χ. βιβλία, έπιπλα, μικροσυσκευές κ.ά.), είτε υψηλότερης αξίας (π.χ. αλκοολούχα ποτά, φάρμακα κ.ά.).

Επιπλέον, η χρήση RFID είναι ευρέως διαδεδομένη και για την ανίχνευση επιστρεφόμενων δοχείων (π.χ. πλαστικά δοχεία μεταφοράς προϊόντων, μεταλλικές φιάλες & κάνιστρα). Έτσι, οι εταιρείες που χρησιμοποιούν ή ενοικιάζουν επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία μπορούν να βελτιώσουν τη διακίνηση και τη χρήση τους, μειώνοντας στο ελάχιστο τις απώλειες δοχείων που διακινούνται καθημερινά.

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites