Η τεχνολογία RFID

Η αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνοτήτων (συχνά αναφέρεται και ως “ραδιοσυχνική ταυτοποίηση”) – Radio Frequency Identification (RFID) – εξελίσσεται στις μέρες μας σε μία σημαντική τεχνολογία που καθιστά εφικτή την αναγνώριση, ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα φυσικών αντικειμένων (π.χ. προϊόντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων).

Οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία RFID μπορούν να οδηγήσουν σε ξεκάθαρα οφέλη για τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό των κομβικών λειτουργικών σημείων και διαδικασιών τους. Η ανάγκη για ταχύτητα, ευελιξία, αυτοματοποίηση, αποφυγή ανθρώπινων λαθών καθιστά την τεχνολογία ιδανική για την αποτελεσματική οργάνωση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών, αυξάνοντας πρακτικά την παραγωγικότητα της επιχείρησης.

Γενικά, η τεχνολογία RFID μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε εφαρμογή αυτόματης συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σε πλήθος κάθετων αγορών & τομέων όπως η παραγωγή, οι υπηρεσίες ή το εμπόριο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία και τις εφαρμογές της:

https://www.trinitysystems.gr/el/rfid_/texnologia/

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites