Βιβλίο: Retailing in the 21st Century

Κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Retailing in the 21st Century» (2010) από τη Springer, με θέμα τις νέες τεχνολογίες στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου. Έμφαση δίνεται στις ηλεκτρονικές αγορές αλλά και στην έλευση της τεχνολογίας RFID, η οποία μπορεί να μεταμορφώσει το τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα καταστήματα.

Retailing in the 21st Century:
Current and Future Trends

Krafft, Manfred; Mantrala, Murali K. (Eds.)

2nd ed., 2010, XV, 462 p. 86 illus., Hardcover
ISBN: 978-3-540-72001-0

Springer
Google Books

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites