Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής RFID στην ένδυση

Το Πανεπιστήμιο της Πάρμα ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα μελέτης που διεξήγαγε στην Ιταλία σχετικά με την επίδραση της τεχνολογίας RFID στις πωλήσεις καταστημάτων λιανικής πώλησης ενδυμάτων, αλλά και στην αποδοτικότητα των λειτουργιών ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας για τη συγκεκριμένη αγορά.

Σε διάστημα 4 μηνών (2-ΑΠΡ έως 31-ΑΥΓ-2010) το πρόγραμμα παρακολούθησε την παραγωγή, διανομή & μεταφορά 12.690 προϊόντων ένδυσης, στα οποία έγινε σήμανση RFID σε επίπεδο τεμαχίου (item-level tagging) χρησιμοποιώντας ετικέτες UHF RFID Gen2. Από αυτά, 11.346 ενδύματα τελικά πωλήθηκαν στα καταστήματα λιανικής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αποδείχθηκε ότι η σήμανση με παθητικές ετικέτες UHF RFID μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της εργασίας, να βελτιώσει την ακρίβεια των στοιχείων/δεδομένων που καταγράφονται καθημερινά στους χώρους των καταστημάτων και τελικά να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι κυρίως η αποδοτική και έγκαιρη αναπλήρωση των ραφιών (replenishment) οδήγησε σε περισσότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής. Αυτές οι επιπλέον πωλήσεις αντιστοιχούσαν περίπου σε αύξηση 10% στο συνολικό τζίρο του καταστήματος, ποσοστό που αποδεικνύει με μετρήσιμα μεγέθη τη δυνατότητα για γρήγορη απόσβεση της αρχικής επένδυσης (ROI).

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό άρθρο του RFID Journal.

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites