Επίδειξη της χρήσης RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα ένδυσης

Η UPM Raflatac (κατασκευαστής ετικετών) έχει δημοσιεύσει το ακόλουθο video που επιδεικνύει τη χρήση της τεχνολογίας RFID στον τομέα της λιανικής πώλησης ενδυμάτων. Παρουσιάζεται μια “πλήρης” λύση σήμανσης σε επίπεδο προϊόντος (item-level) για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή & διανομή, μέχρι την πώληση των ενδυμάτων στα καταστήματα.

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites