Θετικές προοπτικές για την τεχνολογία RFID στην Ελλάδα

Πολύ σημαντικά αποτελέσματα δημοσίευσε το εργαστήριο ELTRUN/SCORE του Πανεπιστημίου Αθηνών σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με τις προοπτικές της τεχνολογίας RFID στην αγορά της Ελλάδας. Στην έρευνα συμμετείχαν ανώτερα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, τα οποία κατά ποσοστό 40% δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν στην τεχνολογία RFID στα επόμενα χρόνια. Ο βασικός σκοπός είναι να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που θα τους παρέχει η νέα τεχνολογία για να δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους.

Τα ενδιαφέροντα αυτά αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στο newsletter του ευρωπαϊκού δικτύου “RFID in Europe” (το ELTRUN είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου). Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες άρθρο του newsletter (τεύχος ΔΕΚ-2010).

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites