Ωριμότητα RFID εφαρμογών στο Λιανικό Εμπόριο

Τον Ιούνιο 2010 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα μιας πολύ σημαντικής έρευνας του Aberdeen Group, σχετικά με την RFID σήμανση προϊόντων στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου. Η έρευνα διεξήχθη στο διάστημα μεταξύ Μαΐου & Ιουνίου 2010, κατά το οποίο εξετάσθηκαν οι εμπειρίες και οι διαθέσεις περισσότερων από 125 επιχειρήσεων που ήδη χρησιμοποιούν την τεχνολογία RFID σε διάφορους τομείς λιανικής πώλησης.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια στρατηγική πορεία επιτυχημένης χρήσης της τεχνολογίας, ώστε να μετασχηματιστεί η πληθώρα πληροφοριών που γίνονται διαθέσιμες μέσω RFID, σε αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης καθώς και σε μετρήσιμα/επαναλαμβανόμενα μεγέθη ROI (ROI: return on investment/ανταποδοτικότητα επένδυσης).

Η Aberdeen χαρακτήρισε τους συμμετέχοντες ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε τρία κριτήρια πολύ σημαντικά για κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης. Ως “Best-in-Class” θεωρήθηκαν όσες επιτυγχάνουν ακρίβεια απογραφής μεγαλύτερη του 92%, βελτίωση περιπτώσεων out-of-stock κατά 8.5% και μείωση της συρρίκνωσης πωλήσεων (shrinkage) κατά 0.8%.

Το 79% των επιχειρήσεων απάντησαν ότι το βασικό κίνητρο στην υιοθέτηση της τεχνολογίας RFID ήταν η βελτίωση της αποδοτικότητας λειτουργίας των καταστημάτων.

Στο επόμενο γράφημα απεικονίζεται η ωριμότητα των εφαρμογών RFID για διάφορους τομείς του Λιανικού Εμπορίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένδυση, υπόδηση και τα βιβλιοπωλεία θεωρούνται παγκοσμίως από τους πλέον ώριμους τομείς για την υλοποίηση τέτοιων εφαρμογών.

Η πλήρης μελέτη είναι διαθέσιμη από το Aberdeen Group → Item-level RFID tagging in Retail
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Ωριμότητα RFID εφαρμογών ανά τομέα λιανικού εμπορίου

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites