Μελέτη: 60 τρόποι χρήσης RFID στην εφοδιαστική αλυσίδα της ένδυσης!

Νέα μελέτη που ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Information Technology Research Institute του Πανεπιστημίου του Arkansas, αναδεικνύει εξήντα (!) διαφορετικές επιχειρησιακές χρήσεις της τεχνολογίας RFID στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως τις καθορίζουν οι προμηθευτές ειδών ένδυσης. Ειδικότερα, η μελέτη επικεντρώνεται στα οφέλη που έχουν οι επιχειρήσεις αυτές από τη σήμανση RFID σε επίπεδο προϊόντος (item-level tagging).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι ερευνητές, το βασικότερο συμπέρασμα της μελέτης ήταν το μέγεθος και το εύρος εφαρμογών με το οποίο η τεχνολογία RFID μπορεί να επηρεάσει διάφορες επιχειρησιακές διαδικασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με τους πανεπιστημιακούς ερευνητές μια “ακαδημαϊκά ουδέτερη επιβεβαίωση ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσεως είναι υπαρκτές στο επιχειρησιακό περιβάλλον”.

Μερικά μόνο από τα παραδείγματα των 60 χρήσεων που ανιχνεύθηκαν είναι: αυτοματοποίηση εξερχομένων αποστολών, ταχύτητα pick-and-pack, αναπλήρωση ραφιών, ακρίβεια παραλαβών, μείωση απωλειών, διαχείριση επιτρεφόμενων προϊόντων, ηλεκτρονικό proof-of-delivery, σχεδιασμός χωροθέτησης αποθήκης κ.ά.

Περισσότερες λεπτομέρειες: RFID Journal
Πλήρες κείμενο: An Empirical Study of Potential Uses of RFID in the Apparel Retail Supply Chain

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites