(το παρόν και) Το μέλλον της τεχνολογίας RFID

Ένα ακόμη ενδιαφέρον infographic σχετικά με το πώς βλέπει η Thingmagic το παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας RFID:

The Future of RFID
Presented By: ThingMagic

  • email
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • del.icio.us
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • Add to favorites