Θετικές προοπτικές για την τεχνολογία RFID στην Ελλάδα

Πολύ σημαντικά αποτελέσματα δημοσίευσε το εργαστήριο ELTRUN/SCORE του Πανεπιστημίου Αθηνών σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με τις προοπτικές της τεχνολογίας RFID στην αγορά της Ελλάδας. Στην έρευνα συμμετείχαν ανώτερα στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, τα οποία κατά ποσοστό 40% δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν στην τεχνολογία RFID στα επόμενα χρόνια. Ο …
» Περισσότερα…