Συχνές ερωτήσεις για την τεχνολογία RFID

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για θέματα που άπτονται της τεχνολογίας RFID. Ο διεθνής οργανισμός GS1 EPCGlobal έχει συγκεντρώσει ένα ενδιαφέρον FAQ (frequently asked questions) στην ιστοσελίδα discoverRFID.